Skip links

Phoenix Services, Košice

Požiadavka zákazníka

Zabezpečenie pracovníkov proti pádu v prevádzke, ktorá recykluje odpad z hutníckeho priemyslu. Montáž certifikovaných systémov osobného zabezpečenia podľa prísnych požiadaviek bezpečnosti práce v areály U.S. Steel Košice.

Naše riešenie

Na základe obhliadky pracoviska a dôkladného pochopenia potrieb zákazníka sme navrhli umiestnenie pre rôzne typy istiacich systémov a kotviacich bodov, tak aby zamestnanci pri výrobe a údržbe strojov boli zabezpečení proti pádu.

Realizované práce

  • montáž 14 m koľajničkového systému Fallprotec SecuRail Horizontal so samonavýjacim zachytávačom pádu na istenie pracovníkov počas vykládky železničných vozňov
  • montáž 4x 8m lankových systémov Fallprotec SecuRope Inclined na istenie pracovníkov počas údržby sít dopravníkových pásov
  • montáž 34 ks istiacich bodov Fallprotec Yellow Eye na zabezpečenie proti pádu pri údržbe strojov
  • oboznámenie a praktický nácvik používania systémov
stavebny istiaci system