Skip links

Stožiare

Použitie

Realizácia bezpečných prístupových ciest na stožiare a vysielače. Praktické istiace systémy, ktoré neobmedzujú pri pohybe počas výstupu a zostupu.

Cenová ponuka a obhliadka zdarma

  Bezpečnosť pri práci na stožiaroch a vysielačoch

  Montáž, opravy a údržba zariadení na vysokých konštrukciách v energetike a telekomunikáciách je neodmysliteľne spojená s exponovaným pohybom vo výškach. Je povinnosťou prevádzkovateľa týchto stavieb zabezpečiť miesta, kde sa pracovníci pohybujú proti pádu.

  Výstup na výškové oceľové konštrukcie

  Podľa normy EN 14122-4 musí byť súčasťou rebríka vyššieho ako 3 m aj ochranná konštrukcia – tzv. ochranný kôš. Ochranný kôš síce vytvára psychický pocit bezpečia, no v prípade pádu pracovníka nijako neochráni. Alternatívne a často aj finančne výhodnejšie riešenie je rebrík s istiacim systémom – OOPP podľa EN 353.

  Riešenie bezpečného prístupu

  V našej ponuke nájdete niekoľko variantov zabezpečenia vhodných pre stožiare. Ide o lankové alebo koľajničkové vertikálne istiace systémy. Bežec s tlmičom pádu pripojený k postroju sa hladko kĺže po istiacom vedení v oboch smeroch. Pracovník má maximálnu slobodu pohybu, nemusí zachytávač pádu posúvať alebo uvoľňovať rukami ani prepínať medzi priebežnými kotviacimi bodmi. Bežec prípadný pád okamžite a bezpečne zadrží.

  Možnosti montáže vertikálneho systému na stožiare

  1. Montáž na existujúci rebrík – po posúdení pevnosti rebríku sa systém montuje svorkami na bočnicu alebo na stupačky
  2. Kotvenie istiaceho systému priamo na oceľovú konštrukciu stožiaru pozdĺž výstupovej cesty
  3. Montáž špeciálneho rebríka SafeLadder, ktorého zvislá konštrukcia je zároveň koľajničkou pre istiaci systém

  Kontaktujte nás, odporučíme vám najvhodnejšie riešenie.

  Kompletné riešenie, nie iba montáž

  Ponúkame kompletné služby v oblasti bezpečnosti pri práci vo výškach:

  • návrh najvhodnejšieho zabezpečovacieho systému
  • profesionálna montáž podľa pokynov výrobcu certifikovanými pracovníkmi
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie (prehlásenia o zhode, statický posudok, evidenčné listy, návod,…)
  • dodávka vhodného príslušenstva – postroje, pripájacie laná s tlmičom pádu, bezpečnostné prilby od renomovaných výrobcov
  • vypracovanie bezpečného pracovného postupu
  • oboznámenie zamestnancov so správnym používaním istiaceho systému
  • periodické kontroly podľa EN 365:2004

  Systémy proti pádu vhodné pre telekomunikácie a energetiku

  Na zabezpečenie výstupových ciest na stožiare a vysielače sú vhodné tieto systémy:

  1. Vertikálne lankové systémy
  2. Vertikálne koľajničkové systémy

  Galéria

  Potrebujete poradiť?

  Bez ohľadu na to, či ste majiteľom domu, majiteľom podniku, správcom zariadenia alebo správcom nehnuteľností, vždy ochotne poradíme.