Skip links

Šachty

Použitie

Kvalitné istiace systémy proti pádu z trvácnych materiálov. Vhodné do vlhkého prostredia šácht a stiesnených priestorov. Naše systémy sú certifikované podľa platných noriem.

Cenová ponuka a obhliadka zdarma

  Bezpečný prístup do šácht

  Vstup do šácht a ďalších uzavretých priestorov je z hľadiska bezpečnosti práce komplexnou činnosťou, pri ktorej je nutné minimalizovať rôzne riziká. Jedným z nich je riziko pádu pri pohybe nad voľnou hĺbkou. Je povinnosťou prevádzkovateľa týchto stavieb zabezpečiť prístupové stupačky proti pádu.

  Prístup do šácht po rebríku

  Na základe EN 14122-4 rebrík vyšší ako 3 m musí byť vybavený ochranným košom. Praktickejšie a hospodárnejšie riešenie pre stiesnené priestory je rebrík alebo stupačky vybaviť istiacim systémom proti pádu – osobným ochranným prostriedkom podľa EN 353.

  Zabezpečovacie systémy vhodné pre vlhké prostredie šácht

  Istiace systémy, ktoré ponúkame, môžu byť kompletne skonštruované z nerezovej ocele. Tento materiál odoláva korózii vo vlhkom a chemicky agresívnom prostredí. Zachytávač pádu sa voľne pohybuje po istiacom vedení v oboch smeroch, pracovníka neobmedzuje pri pohybe. Pripájací bežec nie je potrebné posúvať alebo prepínať cez priebežné kotviace body, nasleduje pohyb pracovníka a okamžite zastaví akýkoľvek pád.

  Možnosti montáže vertikálneho zabezpečovacieho systému

  1. Kotvenie istiaceho systému priamo do konštrukcie stavby
  2. Montáž istiaceho systému na existujúci rebrík alebo stupačky

  Kontaktujte nás, odporučíme vám najvhodnejšie riešenie.

  Kompletné riešenie, nie iba montáž

  Ponúkame komplexné služby v oblasti zabezpečenia prístupu do šácht:

  • konzultácie pre projektantov zdarma – dokumentácia a odporučenie najvhodnejšieho zabezpečovacieho systému
  • profesionálna montáž podľa pokynov výrobcu našimi vyškolenými pracovníkmi
  • kompletná dokumentácia (prehlásenia o zhode, statický posudok, evidenčné listy, návod,…)
  • dodávka príslušenstva za výhodných podmienok – postroje, pripájacie laná s tlmičmi pádu, bezpečnostné prilby
  • vypracovanie bezpečného pracovného postupu
  • oboznámenie zamestnancov so správnym používaním istiaceho systému
  • periodické kontroly podľa EN 365:2004

  Systémy pre zabezpečenie šácht proti pádu

  Istiace systémy montované do šácht musia byť vyhotovené z korózii odolnej nerezovej ocele:

  1. Vertikálne lankové systémy
  2. Kotviace body

  Galéria

  Potrebujete poradiť?

  Bez ohľadu na to, či ste majiteľom domu, majiteľom podniku, správcom zariadenia alebo správcom nehnuteľností, vždy ochotne poradíme.