Skip links

Priemyselné komíny

Použitie

Zabezpečenie výstupových ciest na priemyselné komíny proti pádu podľa platnej legislatívy a predpisov BOZP. Jednoduché používanie, ktoré neobmedzuje pri pohybe a práci.

Cenová ponuka a obhliadka zdarma

Zabezpečenie výstupových ciest proti pádu

Údržba priemyselných komínov si vyžaduje dlhý a náročný výstup po exponovaných vysokých rebríkoch alebo stupačkách. Táto výstupová cesta musí byť vybavená systémom na ochranu proti pádu.

Výstup po rebríku

Na základe EN 14122-4 rebrík vyšší ako 3 m musí byť vybavený ochranným košom. Hospodárnejšie riešenie je rebrík s istiacim systémom – osobný ochranný prostriedok proti pádu zodpovedajúci EN 353. Tu treba zvážiť frekvenciu používania rebríka a tiež či pracovníci vystupujúci po rebríku majú skúsenosti s pohybom vo výškach.

Riešenie bezpečného prístupu

Ponúkame niekoľko možností zabezpečenia prístupovej cesty. Ide o lankové alebo koľajničkové vertikálne istiace systémy. Zachytávač pádu sa voľne pohybuje po istiacom vedení v oboch smeroch, pracovníka neobmedzuje pri pohybe. Pripájací bežec nie je potrebné posúvať alebo prepínať cez priebežné kotviace body, nasleduje pohyb pracovníka a okamžite zastaví akýkoľvek pád.

Možnosti montáže vertikálneho zabezpečovacieho systému

 1. Montáž na existujúci rebrík – kotvenie systému proti pádu na bočnicu alebo na stupačky
 2. Montáž špeciálneho rebríka SafeLadder, ktorého zvislá konštrukcia je zároveň koľajničkou pre istiaci systém – dva v jednom, výhodné pri nových stavbách alebo pri kompletnej výmene staršieho rebríka
 3. Kotvenie istiaceho systému priamo do konštrukcie stavby – ak existujúci rebrík nemá požadovanú pevnosť

Kontaktujte nás, odporučíme vám najvhodnejšie riešenie.

Kompletné riešenie, nie iba montáž

Ponúkame kompletné služby v oblasti bezpečnosti pri práci vo výškach:

 • návrh najvhodnejšieho zabezpečovacieho systému
 • profesionálna montáž podľa pokynov výrobcu certifikovanými pracovníkmi
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie (prehlásenia o zhode, statický posudok, evidenčné listy, návod,…)
 • dodávka vhodného príslušenstva – postroje, pripájacie laná s tlmičom pádu, bezpečnostné prilby od renomovaných výrobcov
 • vypracovanie bezpečného pracovného postupu
 • oboznámenie zamestnancov so správnym používaním istiaceho systému
 • periodické kontroly podľa EN 365:2004

Systémy proti pádu vhodné pre priemyslené komíny

Na zabezpečenie výstupových ciest na stožiare a vysielače sú vhodné tieto systémy:

 1. Vertikálne lankové systémy
 2. Vertikálne koľajničkové systémy
 3. Rebrík s istiacou koľajničkou

Galéria

Potrebujete poradiť?

Bez ohľadu na to, či ste majiteľom domu, majiteľom podniku, správcom zariadenia alebo správcom nehnuteľností, vždy ochotne poradíme.