Skip links

Priemyselné komíny

Použitie

Zabezpečenie výstupových ciest na priemyselné komíny proti pádu podľa platnej legislatívy a predpisov BOZP. Jednoduché používanie, ktoré neobmedzuje pri pohybe a práci.

Cenová ponuka a obhliadka zdarma

  Zabezpečenie výstupových ciest proti pádu

  Údržba priemyselných komínov si vyžaduje dlhý a náročný výstup po exponovaných vysokých rebríkoch alebo stupačkách. Táto výstupová cesta musí byť vybavená systémom na ochranu proti pádu.

  Výstup po rebríku

  Na základe EN 14122-4 rebrík vyšší ako 3 m musí byť vybavený ochranným košom. Hospodárnejšie riešenie je rebrík s istiacim systémom – osobný ochranný prostriedok proti pádu zodpovedajúci EN 353. Tu treba zvážiť frekvenciu používania rebríka a tiež či pracovníci vystupujúci po rebríku majú skúsenosti s pohybom vo výškach.

  Riešenie bezpečného prístupu

  Ponúkame niekoľko možností zabezpečenia prístupovej cesty. Ide o lankové alebo koľajničkové vertikálne istiace systémy. Zachytávač pádu sa voľne pohybuje po istiacom vedení v oboch smeroch, pracovníka neobmedzuje pri pohybe. Pripájací bežec nie je potrebné posúvať alebo prepínať cez priebežné kotviace body, nasleduje pohyb pracovníka a okamžite zastaví akýkoľvek pád.

  Možnosti montáže vertikálneho zabezpečovacieho systému

  1. Montáž na existujúci rebrík – kotvenie systému proti pádu na bočnicu alebo na stupačky
  2. Montáž špeciálneho rebríka SafeLadder, ktorého zvislá konštrukcia je zároveň koľajničkou pre istiaci systém – dva v jednom, výhodné pri nových stavbách alebo pri kompletnej výmene staršieho rebríka
  3. Kotvenie istiaceho systému priamo do konštrukcie stavby – ak existujúci rebrík nemá požadovanú pevnosť

  Kontaktujte nás, odporučíme vám najvhodnejšie riešenie.

  Kompletné riešenie, nie iba montáž

  Ponúkame kompletné služby v oblasti bezpečnosti pri práci vo výškach:

  • návrh najvhodnejšieho zabezpečovacieho systému
  • profesionálna montáž podľa pokynov výrobcu certifikovanými pracovníkmi
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie (prehlásenia o zhode, statický posudok, evidenčné listy, návod,…)
  • dodávka vhodného príslušenstva – postroje, pripájacie laná s tlmičom pádu, bezpečnostné prilby od renomovaných výrobcov
  • vypracovanie bezpečného pracovného postupu
  • oboznámenie zamestnancov so správnym používaním istiaceho systému
  • periodické kontroly podľa EN 365:2004

  Systémy proti pádu vhodné pre priemyslené komíny

  Na zabezpečenie výstupových ciest na stožiare a vysielače sú vhodné tieto systémy:

  1. Vertikálne lankové systémy
  2. Vertikálne koľajničkové systémy
  3. Rebrík s istiacou koľajničkou

  Galéria

  Potrebujete poradiť?

  Bez ohľadu na to, či ste majiteľom domu, majiteľom podniku, správcom zariadenia alebo správcom nehnuteľností, vždy ochotne poradíme.