Skip links

Strechy

Použitie

Spoľahlivé istiace systémy vhodné pre akúkoľvek strechu – novostavby aj staršie strechy. Kotviace prvky pre rôzne typy strešných systémov s garanciou zachovania vodotesnosti.

Cenová ponuka a obhliadka zdarma

  Zabezpečovacie systémy pre akýkoľvek strešný systém

  Naši dodávatelia vyvinuli kotviace prvky pre všetky typy strešných krytín:

  • trapézový plech
  • falcovaný plech
  • PVC krytina (Fatrafoil a pod.)
  • asfaltová krytina
  • betónová škridla
  • keramická škridla
  • eternit
  • zelená strecha

  Istiace systémy, ktoré ponúkame sú vhodné pre šikmé aj rovné strechy.

  Požiadavky normy STN 73 1901 – Navrhovanie striech

  Najnovšia verzia normy STN 73 1901 platná od roku 2005 hovorí, že v súvislosti s návrhom konštrukcie strechy musí byť vyriešený bezpečný prístup, umožňujúci jej kontrolu, údržbu a opravu zariadení na streche. Táto norma sa týka všetkých novostavieb a projektanti by ju mali zohľadňovať pri navrhovaní striech budov.

  Základné kritéria pre návrh zabezpečenia proti pádu

  1. Používateľ je chránený na všetkých miestach, kde hrozí riziko pádu – okraj strechy, svetlíky, prístupový rebrík…
  2. Istiaci systém neobmedzuje pracovníka pri pohybe po streche – nie je potrebné sa prepínať medzi kotviacimi bodmi, bežec voľne prechádza cez kotvenie lankového alebo koľajničkového systému.
  3. Používanie systému je jednoduché – nevyžaduje si špeciálne školenia a zručnosti, minimalizuje sa možnosť nesprávneho použitia.
  4. Rozumne s financiami – typ systému volíme s ohľadom na frekvenciu používania tak, aby vaša strecha bola kompletne zabezpečená a zároveň, aby boli vaše finančné prostriedky použité efektívne.

  Kompletný návrh a montáž

  Ponúkame kompletné služby v oblasti zabezpečenia striech:

  • konzultácie a poradenstvo pre projektantov zdarma
  • návrh systému pre existujúcu strechu zdarma
  • profesionálna montáž podľa pokynov výrobcu našimi vyškolenými pracovníkmi
  • kompletná dokumentácia (prehlásenia o zhode, statický posudok, evidenčné listy, návod,…)
  • periodické kontroly podľa EN 365:2004

  Systémy proti pádu pre vašu strechu

  1. Horizontálne lankové systémy
  2. Horizontálne koľajničkové systémy
  3. Kotvice body

  Nebezpečenstvo pádu zo striech budov

  Pre osoby pohybujúce sa na rovnej streche vzniká riziko pádu hlavne v blízkosti nechráneného okraju a svetlíkov a tiež v častiach strechy s krehkou strešnou krytinou (napr. polykarbonát). Pri šikmých strechách hrozí zosunutie a následný pád cez okraj strechy – rizikovou sa tak stáva celá plocha strechy.

  Bezpečnosť na strechách

  Ochranu proti pádu na strechách budov je možné riešiť pomocou zábradlia alebo horizontálneho istiaceho systému. Tiež je potrebné myslieť na prístupový rebrík – pri dĺžke nad 5 metrov musí byť rebrík vybavený istiacim systémom.

  Galéria

  Potrebujete poradiť?

  Bez ohľadu na to, či ste majiteľom domu, majiteľom podniku, správcom zariadenia alebo správcom nehnuteľností, vždy ochotne poradíme.