Skip links

Pre projektantov

Poradenstvo pre projektantov

Projektantom ponúkame bezplatné konzultácie a poradenstvo pri návrhu istiacich systémov pre rôzne stavebné diela.

Cenová ponuka a obhliadka zdarma

  Výkresová dokumentácia

  Súčasťou poradenstva je aj dodanie výkresovej dokumentácie istiacich systémov. Pri väčších stavbách je možné dohodnúť vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie istiaceho systému pre konkrétnu stavbu.

  Požiadavky novej normy STN 73 1901

  Najnovšia verzia normy STN 73 1901 platná od roku 2005 hovorí, že v súvislosti s návrhom konštrukcie strechy musí byť vyriešený bezpečný prístup, umožňujúci jej kontrolu, údržbu a opravu zariadení na streche. Týka sa všetkých novostavieb a projektanti by ju mal zohľadniť pri navrhovaní striech budov.

  Potrebujete poradiť?

  Bez ohľadu na to, či ste majiteľom domu, majiteľom podniku, správcom zariadenia alebo správcom nehnuteľností, vždy ochotne poradíme.