Skip links

Priemyselná výroba

Použitie

Zabezpečenie zamestnancov vo výškach v súlade s platnou legislatívou. Realizujeme spoľahlivé riešenia ochrany proti pádu, ktoré minimálne obmedzujú pri pracovných činnostiach.

Cenová ponuka a obhliadka zdarma

  Bezpečnosť zamestnancov pri pohybe vo výške

  Obsluha a údržba zariadení v priemyselných prevádzkach môže vyžadovať pohyb zamestnancov po rebríkoch a na miestach, kde sú ohrození pádom z výšky. Je povinnosťou zamestnávateľa vytvoriť bezpečné pracovné prostredie.

  Individuálne riešenie presne podľa vašich potrieb

  Vhodný typ zabezpečenia proti pádu navrhneme po obhliadke priamo na pracovisku. Systém dimenzujeme tak, aby neobmedzoval pracovníkov pri výkone pracovných úloh a zároveň bol čo najmenej finančne náročný.

  Riziko pádu v priemyselnej výrobe

  Miesta, ktoré je potrebné posúdiť z hľadiska rizika pádu:

  • rebríky
  • okraje strojov
  • oceľové konštrukcie
  • lávky
  • žeriavové dráhy
  • regálové systémy
  • silá, zásobníky, šachty a ďalšie uzavreté priestory
  • strechy výrobných hál

  Základné kritéria pre návrh zabezpečenia proti pádu

  1. Pracovník je 100% chránený proti pádu.
  2. Istiaci systém čo najmenej obmedzuje pri výkone pracovných úloh.
  3. Systém je používateľsky jednoduchý, nevyžaduje si špeciálne školenia a zručnosti, čo minimalizuje možnosť nesprávneho použitia.
  4. Druh systému volíme s ohľadom na frekvenciu používania tak, aby boli vaše finančné prostriedky použité efektívne.
  5. Všetko je v súlade s platnými zákonmi, normami a predpismi BOZP.

  Kompletné riešenie, nie iba montáž

  Ponúkame komplexné služby v oblasti bezpečnosti vašich zamestnancov:

  • návrh najvhodnejšieho istiaceho systému
  • profesionálna montáž podľa pokynov výrobcu našimi vyškolenými pracovníkmi
  • kompletná dokumentácia (prehlásenia o zhode, statický posudok, evidenčné listy, návod,…)
  • dodávka vhodného príslušenstva – postroje, pripájacie laná s tlmičom pádu, bezpečnostné prilby…
  • vypracovanie bezpečného pracovného postupu
  • oboznámenie zamestnancov so správnym používaním istiaceho systému
  • periodické kontroly podľa EN 365:2004

  Systémy proti pádu vhodné pre priemyselnú výrobu

  V priemyselnej výrobe nájdu uplatnenie takmer všetky typy istiacich systémov:

  1. Horizontálne lankové systémy
  2. Vertikálne lankové systémy
  3. Horizontálne koľajničkové systémy
  4. Vertikálne koľajničkové systémy
  5. Kotviace body

  Galéria

  Potrebujete poradiť?

  Bez ohľadu na to, či ste majiteľom domu, majiteľom podniku, správcom zariadenia alebo správcom nehnuteľností, vždy ochotne poradíme.