Skip links

Revízie

Použitie

V rámci kompletných služieb pre našich zákazníkov ponúkame pravidelné periodické revízie istiacich systémov a prostriedkov osobného zabezpečenia používaných pri práci vo výškach.

Cenová ponuka a obhliadka zdarma

  V rámci kompletných služieb pre našich zákazníkov ponúkame pravidelné periodické revízie istiacich systémov a prostriedkov osobného zabezpečenia používaných pri práci vo výškach.

  Tieto kontroly realizuje náš odborne spôsobilý revízny technik OOPP, ktorý je na túto činnosť vyškolený výrobcom istiaceho systému. K revízii bude vystavená kompletná dokumentácia podľa EN 365:2004.

  Povinnosť vykonávať periodické prehliadky OOPP je uvedená vo Vyhláške MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods. 5.2.

  Povinnosť zabezpečiť periodické kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia je minimálne raz za 12 mesiacov a po každej mimoriadnej udalosti akou je napríklad zachytenie pádu.

  Okrem istiacich systémov kontrolujeme aj všetky prostriedky osobného zabezpečenia pre prácu vo výškach:

  • bezpečnostné postroje
  • samonavýjacie zachytávače pádu
  • bezpečnostné prilby
  • tlmiče a zachytávače pádu
  • karabíny, slučky, kladky, …

  Potrebujete poradiť?

  Bez ohľadu na to, či ste majiteľom domu, majiteľom podniku, správcom zariadenia alebo správcom nehnuteľností, vždy ochotne poradíme.