Skip links

Phoenix Services, Košice

Požiadavka zákazníka

Návrh a realizácia bezpečného prístupu na 100 m vysoký komín spaľovne odpadu v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.

Naše riešenie

Zabezpečenie výstupových ciest rebríkmi s integrovanou istiacou koľajničkou Fallprotec SafeLadder priniesol klientovi výraznú úsporu nákladov (systém dva v jednom, rebrík bez nutnosti ochranného koša). Ďalšiu úsporu priniesla realizácia prác horolezeckou technikou.

Realizované práce

  • demontáž starých stupačiek
  • montáž 2x 100m rebríka Fallprotec SafeLadder
  • montáž 2x 4m koľajničkového systému SecuRail Vertical a štyroch istiacich bodov na postupové istenie na zabezpečenie prístupu k výpustu z komína
istiaca kolajnicka na rebriku komina